Miejsce i data

Prof. Z. Radwański - uroczystość

12.06.2015 r.

Collegium Iuridicum Novum
Al. Niepodległości 53
61-714 Poznań

Aktualności


25.02.2015

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM przystępuje do realizacji inicjatywy uczczenia pamięci zmarłego w 2012 roku Profesora Zbigniewa Radwańskiego.

...więcej w dziale poświęconym prof. Z. Radwańskiemu

Organizatorzy

Organizator:

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

pod patronatem Dziekana Wydzialu Prawa i Administracji Pana Prof. dr. hab. Romana Budzinowskiego


Komitet Organizacyjny:

Przewodniczacy:
prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak

Członkowie:       
prof. UAM dr hab. Joanna Haberko
dr hab. Dorota Sokołowska.
dr Agnieszka Pyrzyńska


Skład Komitetu Naukowego V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów:

Prof. dr hab. Marian Kępiński
Prof. dr hab. Andrzej Koch
Prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz
Prof. dr hab. Jacek Napierała
Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak
Prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska
Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski
Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński