Miejsce i data

Prof. Z. Radwański - uroczystość

12.06.2015 r.

Collegium Iuridicum Novum
Al. Niepodległości 53
61-714 Poznań

Aktualności


25.02.2015

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM przystępuje do realizacji inicjatywy uczczenia pamięci zmarłego w 2012 roku Profesora Zbigniewa Radwańskiego.

...więcej w dziale poświęconym prof. Z. Radwańskiemu

"Zbigniew Radwański: Mistrz nauczania, tworzenia i wykładni prawa"

Konferencja stanowiąca kontynuację V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów połączona z prezentacją publikacji V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów "Współczesne problemy prawa zobowiązań" oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej i nadaniem sali beta Collegium Iuridicum Novum imienia Profesora Zbigniewa Radwańskiego.


Poznań, dnia 24 lutego 2015 r.

 

Szanowni Państwo

Drodzy Przyjaciele, Uczniowie i Studenci śp. Profesora Zbigniewa Radwańskiego.

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM przystępuje do realizacji inicjatywy uczczenia pamięci zmarłego w 2012 roku Profesora Zbigniewa Radwańskiego, wybitnego naukowca, a także Nauczyciela i Wychowawcy wielu pokoleń prawników.

Idea uhonorowania naszego Mistrza, przez nadanie jednej z sal Collegium Iuridicum Novum imienia Profesora Zbigniewa Radwańskiego, podzielana wśród społeczności Wydziału Prawa i Administracji UAM,  znalazła poparcie w trakcie obrad we wrześniu 2014 r. V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów oraz akceptację Dziekana i Rady Wydziału Prawa i Administracji, a następnie JM Rektora i Senatu UAM.

Uroczyste nadanie dotychczasowej sali β w Collegium Iuridicum Novum nazwy „Aula Profesora Zbigniewa Radwańskiego” ma nastąpić w dniu 12 czerwca 2015 r. Naszym zamiarem jest zorganizowanie w tym uroczystym dniu krótkiej konferencji naukowej oraz prezentacji publikacji, zawierającej referaty na V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów w Poznaniu.

Jednocześnie chcielibyśmy odsłonić pamiątkową tablicę, ufundowaną w hołdzie Profesorowi Radwańskiemu przez ofiarodawców, którzy zechcą wesprzeć tę inicjatywę. Liczymy zwłaszcza na szczodrobliwość tych, którzy czują się osobiście związani z Profesorem.

Zwracamy się do Państwa, którzy w tej formie chcieliby uczestniczyć w uczczeniu pamięci Profesora o rozważenie możliwości dokonania wpłat na rachunek bankowy:

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań nr 27 1750 1019 0000 0000 0550 6147,

z zaznaczeniem: Konferencja Cywilistów 2015 - darowizna

Program uroczystości zostanie Państwu przekazany po jego ustaleniu, w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału i Rektorem Uniwersytetu.

Z wyrazami szacunku
Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak
Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów