Miejsce i data

Prof. Z. Radwański - uroczystość

12.06.2015 r.

Collegium Iuridicum Novum
Al. Niepodległości 53
61-714 Poznań

Aktualności


25.02.2015

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM przystępuje do realizacji inicjatywy uczczenia pamięci zmarłego w 2012 roku Profesora Zbigniewa Radwańskiego.

...więcej w dziale poświęconym prof. Z. Radwańskiemu

V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów w Poznaniu


Poznań, dnia 30 stycznia 2015 r.

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Kilka miesięcy temu zakończyły się obrady V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Poznaniu. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Prelegentom, Patronom i Sponsorom, za obecność, wsparcie i zaangażowanie.

Przekazujemy wprawdzie zaszczyt zorganizowania kolejnego Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Koleżankom i Kolegom z Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, niemniej jednak nie zamykamy jeszcze prac związanych z V Ogólnopolskim Zjazdem Cywilistów.

Przy wsparciu Patrona Medialnego Zjazdu – Wydawnictwa Wolters Kluwer S.A., prowadzimy bowiem prace nad przygotowaniem i wydaniem publikacji związanej ze Zjazdem pt. „Współczesne problemy prawa zobowiązań”. Ufamy, że ukaże się ona w najbliższych miesiącach nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer. 

Publikację tę planujemy zaprezentować w dniu 12 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zamykając w ten sposób prace V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Poznaniu. Jednocześnie, wykonując uchwałę Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, pragniemy w tym dniu uczcić pamięć Patrona Zjazdu – Pana Prof. dr. Zbigniewa Radwańskiego poprzez nadanie jednej z sal w Collegium Iuridicum Novum Jego imienia oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Profesora.

 

Już dziś zapraszamy Państwa na tę uroczystość, o terminie i szczegółach będziemy informować.